ฝึกอาชีพ บางพลัด

now browsing by tag

 
คมชัดลึก คมชัดลึก ฝึกอาชีพ จตุจักร 1 จตุจักร 2 มีนบุรี จังหวัดนนทบุรี บางกอกน้อย บางพลัด กทม ฝึกอาชีพ ฝึกอาชีพ จตุจักร 2 ฝึกอาชีพ บางพลัด ฝึกอาชีพ ม้วน บำรุงศิลป์ ฝึกอาชีพ วัดวรจรรยาวาส ฝึกอาชีพหนองจอก ฝึกอาชีพหลวงพ่อ มติชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ม้วน บำรุงศิลป์ รร จตุจักร 2 รร บางพลัด รรฝึก หนองจอก รร ฝึกอาชีพ จตุจักร 2 รร ฝึกอาชีพหลวงพ่อ รร ม้วน บำรุงศิลป์ รร วัดวรจรรยาวาส วัดธรรมมงคล วัดสุทธาวาส วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ศูนย์ฝึก จตุจักร ศูนย์ฝึก จตุจักร1 ศูนย์ฝึก บางพลัด ศูนย์ฝึกราม ศูนย์ฝึก วัดวรจรรยาวาส ศูนย์ฝึก วัดสุทธาวาส ศูนย์ฝึก วัดสุทธาวาส บางกอกน้อย ศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพอาชีพสวนลุม ศูนย์อาชีพมติชน ศูนย์อาชีพและธุรกิจ ศูนย์อาชีพและธุรกิจ มติชน หนองจอก หลวงพ่อทวีศักดิ์ อาชีพ ม้วน บำรุงศิลป์ อาชีพ วัดวรจรรยาวาส โรงเรียนหนองจอก
 

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด

ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด


เปิดอบรมวิชาชีพฟรี หลายสาขาวิชาชีพ เช่น ซ่อมโทรศัพท์มือถือ,เสริมสวย,ตัดผมชาย,คอมพิวเตอร์และอื่นๆ สนใจติดต่อ โทร 02-423-2025-6

เรียน 1 เดือน (80 ชั่วโมง)
เวลาเรียน 09.30-14.30 น.
วิชาที่เปิดรับสมัคร
1. คอมพิวเตอร์ ระดับ 1
2. คอมพิวเตอร์ ระดับ 2
3. เทียนแฟนซี
4. นวดแผนไทย
5. บาติกและมัดย้อม
6. สมุนไพร
7. ดอกไม้จากดินไทย
8. การออกแบบเครื่องประดับสตรี
9.อาหารคาว-อาหารว่าง
10. การทำพวงมาลัยดอกไม้สดและบายศรี
11. เบเกอรี่
12. ซ่อมเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ)
13. อาหารนานาชาติ
14. สร้างแพทเทริ์น