โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)

 

วันและเวลาเรียน

  •     เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
  •     รอบเช้า เวลาเรียน 09:00-12:00 น.
  •     รอบบ่าย เวลาเรียน 13:00-16:00 น.
  •     รอบค่ำ เวลาเรียน 17:00-20:00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

ชายและหญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป
มีความรู้อ่านออกเขียนได้
มีความประพฤติเรียบร้อย
สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมกับการเรียนวิชาชีพ
ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด
ผู้สมัครคอมพิวเตอร์ต้องมีความรู้ขั้นต่ำมัธยมปีที่ 3

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ( คลองเตย )

หลักฐานการสมัคร

  •     สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน
  •     สำเนาหลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)
  •     รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2รูป (1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว)

**** หลักฐานไม่ครบ ไม่รับสมัคร ****

ค่าใช้จ่าย

  •     ค่าสมัคร 5 บาท
  •     ค่าบำรุงการศึกษา 100 บาท (ยกเว้นคอมพิวเตอร์ 300 บาท และ ไทยสปา)

ซอยประชา สงเคราะห์ 17 รถประจำทางที่ผ่าน : สาย 12 , 13 , 36 (ก) , 54 , 98 , 117 , 157 , 163 , 204 , ปอ. 12 , ปอ.13 , ปอ.36 (ก) , ปอ.204

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)
ถ.มิตรไมตรี 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400
โทร. 02-2465769 , 02-2451401

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>